International design model for circular value (not money)

This post provides everything necessary to build an individual circular value instrument.

Name: Ommewende meter

Impression of the metering-tool: see right.

Usage : please await next post or schedule meeting.

Description: 3 pair of cardboard wheels on pocket size with functional labels. Used to manually change a circular quantity.

Tools needed

Using eyelet rings: 6mm hole punch and hammer (alternative: pushpins and a pliers) and a peace of wood (if you like to keep your table nice and shiny).

0,6×1 cm square punch, 1 x 2 cm punch.

Normal scissors and preferably an edged scissor.

One A4 printer with backtray loader.

Supplies needed for one Ommewende Meter

3x 6mm eyelet rings with same size eyelet template and punch tool;

A4 cardboard (thin, max 300 gr. for example photo cardboard);

A3 cardboard (thicker, 700 gr, for example A3 size Gold Metallic)

Download and print 6 wheels (follow the link below):

Prepare the cardboard circles

 1. Cut the circles with the squares using normal scissors;
 2. Cut the circles without the squares using edged scissors preferebly;
 3. Punch the 0,5×1 cm squares like indicated;
 4. Punch the 6mm holes in the center of all the circles (alternative with pushpins: skip this step).

Prepare the pocket model

 1. Cut the cardboard pocket holder using plate A, B and C.
  • A: no window (see below);
  • B: 2 windows and 2 notches on both sides (see below);
  • C: 1 window and 1 notch on the right side only (see below);
 2. Place A under with the gold/color facing down, place B over A with the gold/color facing up, place C over B with the gold/color facing down.
 3. Use the staples exactly in the center fold.
plate C face down

plate B face up

plate A face down

B= 17x9cm A=+0.1 L
C=-0.1 L

Note: centers are punched in the next step (exactly in pairs!).

Punch pocket holder (skip when using alternative)

A. Fold plate C through the middle so that the color surface faces outward and blanc faces inward. Punch a 6mm diameter hole in the center (hammer one time through both sides, use a wooden block).

B. Fold plates A and B so that the pocket model is good. Punch a 6mm diameter hole in the center of the left-side of A+B together (they are one pair) and of the right-side of A+B together.

Place wheels

Assemble the complete model in the following order from bottom to top (for each pair of wheels):

 1. Place an eyelet template tool (replace by a pushpin as alternative);
 2. Place an eyelet ring 5mm heightx6mm diameter (skip when using alternative);
 3. Place respectively Pair1=A left, Pair2=C left, Pair3=A right;
 4. Place the wheel without squares (back, least significant digits) exactly in the middle;
 5. Place the wheel with squares (top, most significant digits) exactly in the middle;
 6. Place respectively Pair1=B right, Pair2=C right, Pair3=B left;
 7. Place an eyelet closer ring and punch the eyelet ring together (or fold the pushpin as alternative using the pliers).

Finalize the Ommewende meter tool

Prepare 3 labels (using stickers or arrows with your own design and language).

 1. talent development;
 2. product development;
 3. teamwise harvest (or communal harvest);

There is now one single number-window on the left side and a number-window pair on the right side.
The single number-window (1) is left labelled as talent development; The pair is labelled respectively (2=product development) and (3=communal harvest).

Note that if 10 or 20 of these tools are made, that the steps above are done in batches. That allows for efficient working.

What is circular value

Circular value (in the context of Steiner’s economical course) is defined by an experimental/imaginary team or community as value by labor meant solely for the benefit of the team/community. In order to develop circular value, a credit is provided by decision of the team for talent development. Value of the product of labor is calculated based on a circular principle so that it can only be calculated if the product stays inside a circulation (experienced teams are also able to calculate inter-team values). Talent development credit is a burn-down: Products circulate based on an equal amounts of talent development burnt-down. For each step in a circulation, a percentage is going back to the community as a burn-up; eventually a balance is established between burn-down (=talent development), in-circulation (product development) and burn-up (communal harvest). Circular value provides benefits for both the individuals as well as the team/community as a whole and is only considered value as long as it stays within the boundaries of the circulation.

In the next post, the last two experiment results will be shared. Based on international interest an international description of how to start such an experiment will be added also. To start an experiment in the own region, it is necessary to make these pocket size Ommewende meters first. We found in a digital experiment that it hinders if the magic is done automatically, because that hides the simplicity and makes people subject to something unknown. A physical pocket model is beneficial for simplicity, transparency about new skills/talents and independence from non-circular prerequisites/infrastructure.

Zonneturbine experiment

Samen met de software van Empiriqation wordt een oplossing op basis van kunstmatige-intelligentie gebouwd die ingezet kan worden voor efficiente omzetting van zonnewarmte in waterstof. Dat betekent voor Stichting Ecolabeur: werkochtenden en middagen, werken met metaal, hout en workshops over toepassingen van zonnewarmte. Voor Empiriqation betekent dat een praktisch en origineel demo-toepassing van het A.I. platform.

1. Rijst koken met speciale keramische bakjes die in het brandpunt van de parabool gezet kunnen worden;

2. Brainstormen wat de verdere toepassingen zijn (bijvoorbeeld waterstof aanmaken in de zomer voor gebruik in de winter); 

Dit gebeurt bij de stichting:

Pompen is winst voor vissen, planten en dieren

De turbine past in de samenwerking met De Groene Hoven, waarbij de 17 werelddoelen centraal staan: In en Rond Zutphen, de hanzeroute en mogelijk nog daarbuiten streven we naar samenwerking met waterschappen en gemeentes. Daarbij is pompen op zonne-warmte 1 klein voorbeeldje wat tot inspiratie moet leiden. Als we in de zomer veel meer jonge visjes in de uiterwaarden in leven kunnen houden, dan leidt dat tot een enorme verbetering in de ecologie van de rivier in de winter (als de uiterwaarden overstromen). Dit initiatief voegt alle belanghebbenden samen tot een verhaal ter inspiratie. Er gaat nog wel wat water door de IJssel voordat dit tastbaar wordt.

Vervolg

Stichting Ecolabeur heeft belang bij deze innovaties, omdat ze trends doorbreken over circulair denken, waardige arbeid en toepasbaar zijn voor dier, plant en mens. Verder kunnen deze innovaties doorontwikkeld worden naar trendbreuken in de energiemarkt en het is een mooie demo voor Empiriqation van autonome processen via Digital Twin software.

Ondertussen gezwoeg bij de Empiriqation Unit Test

Waardige organisaties

Deze pagina is bedoeld om organisaties te overtuigen van het belang van waardige arbeid voor het succes van de organisatie, de medewerker en de samenleving als geheel. In opklimmende moeilijkheidsgraad worden de volgende onderwerpen behandeld

 • Succesvol voorbeeld van het organiseren van project management;
 • Social-balanced scorecards geven meer succes dan sales-balanced scorecards;
 • Kennismaking met organisaties
 • De achterliggende kennis, ontwikkeld over meer dan 100 jaar.

W.O.R.D. project management methodologie

Waardig Ontwikkelen Realiseert Duurzaamheid.

De kennis en vaardigheden (link) dragen al meer dan 20 jaar bij aan succesvolle projecten in complexe situaties. Loopt een project stroef en dreigt de doelstelling niet gehaald te worden? Zo’n kans om te leren en succes te bereiken mag niet onbenut blijven!

Meerdere achtergronden worden in deze cursus samengebracht met als doel om de menselijke waardigheid in te zetten, daar waar de hoogste kwaliteit nodig is. Het gaat onder andere om de volgende achtergronden:

Social-balanced scorecards

KPI’s en succesfactoren

Discipline in waarheid en ons credo zijn een voortdurende oefening. Dat is menselijk. Om bewustzijn te ontwikkelen gebruiken wij scorekaarten, zodat er zelfreflectie mogelijk is op organisatie niveau. De dagelijkse hectiek kan nooit het excuus zijn om de regie te verliezen, omdat regie en waardigheid het doel van de dagelijkse activiteiten is. Uiteraard moet discipline geen keurslijf worden die de levendigheid uit een organisatie wegneemt.

Niet meten is geen optie. Onze zintuigen richten zich op wat wij willen zien, en onze kennisontwikkeling is gebaseerd op wat we waarnemen. Zonder een stap terug leidt tunnelvisie tot een negatieve spiraal waar regie verloren gaat. Het is beter te meten zonder credo, dan een credo te hebben zonder meting. Fantaseren over positiviteit terwijl de regie verloren is, is geen positiviteit maar misleiding. Dat klinkt voor de hand liggend maar dit kost geld, tijd en energie.

Er bestaat een literaire basis (op aanvraag) waar de betekenis van de extra hoeveelheid “zwaarte”, die bij het uitoefenen van waarheidsdiscipline komt kijken, wordt vermeld in het kader van een spirituele persoonlijke ontwikkeling. Zwoegen en ploeteren (labeur in ecolabeur) werkt in ons voordeel terwijl een drive zonder discipline vaak onterecht als succes wordt beoordeeld. Recent is opnieuw een succesvol resultaat opgeleverd wat de bovenstaande bewering heel concreet maakt.

Onze interne administratie is gericht op het meten van onze eigen performance, en dient als voorbeeld hoe het credo beheerd wordt in de activiteiten de wij doen. U kunt zich abonneren op onze kwartaal verslagen via het contactformulier, kies dan “algemene info”. Wij kunnen in overleg workshops opzetten om u meer inzicht in dit proces te geven, zodat uw organisatie de waarde hiervan kan benutten. Hopelijk begrijpt u dat onze getallen nog klein zijn, maar wel accuraat genoeg om als voorbeeld te dienen. We starten onze missie ook met eenvoudige tools zolang dat nog kan. Hoe groter de organisatie, hoe belangrijker het wordt om betrouwbare tools in te zetten.

Zelfhealing op kantoor

Het is voor organisaties slim om kennis te maken met beide vaardigheden: 

 1. Qigong (Taiji wu xigong);
 2. Data integriteit en critisch denken: voor non-profit organisaties en zakelijk.

Na een korte kennismaking kan op basis van de ervaringen besloten worden om deze twee cultuursveranderingen samen te introduceren. De trend die op deze manier wordt doorbroken is de trend van verlies van inhoudelijke kennis over de geleverde producten en diensten van het bedrijf. Door spanning af te voeren door middel van qigong kan de communicatie en samenwerking verbeteren en daarmee is er een voorwaarde geschapen voor critisch denken. Dit laatste is de basis voor duurzame Good Practice (zie ISPE, GAMP5) wat zorgt voor toenemende verbetering van producten en diensten.

Qigong op kantoor

In een leuke sessie wordt de kracht van spontane beweging verkend en wordt de negatieve spiraal van stilzitten (het nieuwe roken) heel even doorbroken. Er wordt vooral gelet op de leuke en mooie verbanden tussen ademhaling en ogen, bewust focussen en ontfocussen, ontspanning en de lol van het activeren van het zelfgenezend vermogen. Door de unieke koppeling tussen zelfgenezing en de werking van de hersenen wordt het direct duidelijk dat plezier en ontspanning een voorwaarde zijn voor serieuze bedrijfsresultaten. En daarmee is ook direct het algemene belang en nut voor de samenleving overduidelijk aangetoond.

A.u.b. aanvragen via: Contact. Verwerking van aanvragen kan een paar weken duren vanwege onze drukke bezetting en de moeilijkheid om de organisatie uit te breiden.

Analyse Data Integriteit en critisch denken (non-profit)

Het invoeren van regelmatige verbeteringen kan een moeilijk investeringsvraagstuk zijn. Omdat de dagelijkse ervaring van medewerkers en klanten direct te maken heeft met waardige arbeid en een transitie naar duurzaamheid, kunnen bedrijven op non-profit basis een opstap maken. Zodra de commerciële winst hiervan duidelijk is kan de overstap gemaakt worden naar onze commerciële partner. Hiermee wordt voorkomen dat deze verbeteringen alleen voor grote winstgevende organisaties beschikbaar zijn, terwijl sociale initiatieven juist belangrijk zijn binnen non-profit organisaties.

A.u.b. aanvragen via: Contact.

Vicieuze cirkels doorbreken

Wist u dat het doorbreken van vicieuze cirkels de meest elementaire vaardigheid is die nodig is voor het doorbreken van trends? Alle transformaties van onwaardigheid naar waardigheid gaan uit van een persoonlijke vaardigheid die toegepast wordt in het algemeen belang. Om deze relatie tussen persoonlijke vaardigheid en algemeen belang juist te begrijpen gaat deze pagina in op verschillende voorbeelden. We hopen dat u hiermee herkent en erkent dat ieder individu deel uitmaakt van een universele eenheid en dat trendbreuken op alle niveaus in dienst zijn van algemeen belang: individueel niveau, micro-, meso- en macro.

Samen regieverlies voorkomen en/of genezen.

Trends Regie en recht op gezondheid

In 2015 zijn meer dan 9.000 personen in Nederland jong overleden (0 – 65 jaar) aan ziektes die voortkomen uit gewoonte. 

En we mogen niet alleen kijken naar sterftecijfers! Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt, van 32% (5,3 miljoen mensen) in 2011 tot naar verwachting 40% (tot 7 miljoen) in 2030(bron: rivm).

Bij al deze voorbeelden is de regie over het leven verminderd of verloren. Deze situaties wijken af van de definitie van gezondheid en welzijn:

“Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” (Huber, 2011).

Gelukkig zijn er innovatieve methodes bekend om de regie te laten terugkeren, en de Stichting wil de kennis over deze methodes inzetten om de trend van individuele regie-verlies in de samenleving te doorbreken. Daarbij zijn er twee trends die onderscheiden kunnen worden: 1. De trend dat mensen te weinig gebruik maken van hun recht op eigen regie; 2. De trend van hulpverlening die niet doordringt tot de essentie van regie.

Onze aanpak:

De methode Taiji Wuxigong biedt sleutelprincipes om te bevorderen dat mensen het recht op eigen regie nemen; Het is de meest gekwalificeerde en meest duurzame aanpak om deze trendbreuk in gang te zetten (zie  website). Studenten met een aantal jaar ervaring hebben zelf ook weer studenten aan wie zij deze vaardigheid doorgeven. 

Een groeiend netwerk van vrijwillig samenwerkende therapeuren is nodig om de tweede trend  te doorbreken, zodat hulpverleners gesamenlijk eerder tot de essentie van individuele cases doordringen. Daarbij kan ook binnen deze samenwerking de regie bij de client blijven, door het proces in te richten volgens het Agile principe. Neem contact op voor meer informatie hoe therapeuten hieraan kunnen deelnemen.

Activiteitenagenda

Er zijn momenteel geen berichten.

Eigen circulatie eerst! 

Wekelijkse training in wu regie.

Maandag ochtend oefenen we wuxigong meditaties/dao yins. Een start van de week in vrede. Wu staat voor harmonie en daardoor voor zen door een balans tussen vijf verschillende smaken van qi. De keuze tussen voorkeur smaak en de beste smaak voor een lichaamsgebeid (hoofd, schouders/armen, borstkas, buik, heup/benen) maak je zelf meestal onbewust op basis van gewoonte. De effecten kun je direct aanpakken in de les dankzij professionele begeleiding naar de juiste houding.
Je keuzepatronen kun je door regelmatige training herkennen en doorbreken. De ongewilde mengsels van qi die een natuurlijke circulatie blokkeren kun je zo elimineren – het lichaam doet dit zelf als het lichaam de kans krijgt (loslaten van controle patronen). Serieuze ziektes kunnen zo door jezelf voorkomen en genezen worden, vraag naar de referenties.
Persoonlijke en spirituele groei kan voortgezet worden doordat de training veel inzicht geeft in het lichaam en de eigenaar – jezelf

Locatie: proeflokalen, Vispoortplein 16, 7201 ET Zutphen.

Podiumzaal. 8:30 – 10:30. Wij volgen de schoolvakanties.

Vrijwilligers voor de demo “circulair kapitaal”: uitzonderlijk gratis toegang op vertoon van de persoonlijke code.

Vicieuze cirkels of gewoontes bij anderen.

Een terugkeer van functies wordt bij beoefenaars van zelfhealing ervaren dankzij het leren kennen van Taiji:

 ·  het zelfgenezend vermogen van het lichaam;

 ·  het zelfvertrouwen;

 ·  de vaardigheden om eigen regie te voeren;

 ·  plezier in persoonlijke en professionele taken;

 U wordt begeleid zodat u zelf weer de regie terugkrijgt.

Meest succesvolle cases:

·  Meer zuurstof en energie bij COPD;

 ·  Bevrijding van rugklachten;

 ·  Terugkeer van mimiek en gevoel na beroerte;

 ·  Omgang met pijn bij nierstenen;

 ·  Concentratievermogen na klachten zoals hoofdpijn en oorsuizen (hoge bloeddruk);

 ·  Rust en zelfvertrouwen na psychische problemen en traumatische ervaringen.

Klik hier om een afspraak te maken.

Wu loop therapeutisch hardlopen

Zondag middag en door de weeks kan het hard lopen weer opgestart worden. De warming up, looptechniek en cooling down gebeurt op basis van wu-energie technieken. De afstand zelf is een medidatieve transformatie van tijd in afstand in en rond Zutphen. Er wordt ook over modderpaden en langs beken gelopen. De dao-yin mindset is belangrijk om blessures op de oneffen ondergrond te voorkomen. Bijvoobeeld: Als je voet scheef naar rechts neerkomt moet je niet rechtdoor willen afzetten maar je volgt de kracht naar rechts vanwege het contact met het schuine oppervlak. De stap daarna corrigeert dat wel weer. Mee doen op eigen risico – er wordt niet gecoached. In de zomer wordt ook gewerkt aan zwemtechnieken op basis van lege kracht.

De Ommewende (voorheen WelPart), eiland Berkel-IJssel (het B-IJ land):

Voor ontwikkeling van waardige arbeid volgens het credo van Ecolabeur, hebben we een waardesysteem nodig dat zich buiten de trends van het principe geld bevindt: waardige arbeid vereist een circulaire waardestroom voor de duurzame verzorging van het leven. En geld is momenteel te ongelijk verdeeld om enig alternatief te realiseren, zowel op kleine schaal als groter. Dit waardesysteem is een experiment waarbij het concept van munteenheid, kopen en betalen vervangen wordt door een uniek inzicht uit de sociale driegeleding (referenties op aanvraag): de basis-middelen “natuur”, “arbeid”, “consumptie” en “schenken, lenen, waarderen” komen in een dubbele circulatie.

Cirkel 1 (oranje pijlen, waardering) is tegengesteld aan cirkel 2 (groene + rode pijlen, fysieke materialen en productwaarde) op de balans van een demo-onderneming. In de vertalingen vanuit de literatuur zijn deze middelen vaak teveel zintuiglijk verwoord en verweven met traditionele verouderde concepten zoals geld. Terwijl deze middelen juist bedoeld zijn om aan te sluiten bij de levensstoot van na de 18e eeuw (een ziel van de moderne gemeenschap). Door de traditionele middelen dynamischer/vloeibaarder te herdefiniëren ontstaat het alternatief van de demo-circulatie:  de  middelen voor de levensstoot  (gele pijlen, schenk-waarde) en de duurzame verzorging via het oogsten als gemeenschap (paarse oogst-waarde op de balans van de demo-gemeenschap).


De dynamische waardebepaling op basis van een simpele maar juiste formule met dynamische variabelen, maakt het driegelede model passender voor een economie van circulaire producten en diensten, en dus voor waardige arbeid. In de literatuur wordt opgemerkt dat niet-circulair handelen ervoor zorgt dat de mens een economisch middel wordt.  Mensen als economisch middel (koopbaarheid van de mens) is gelijk aan slavernij. Ongeacht of de omstandigheden voor de slaven goed of slecht zijn: de trend schreeuwt om vervanging door waardigheid en ethiek volgens ons credo. Dus moet het OM!

De drie vormen van betalingen (in de zintuiglijke vertaling in de literatuur) zijn vervangen door nieuwe begrippen en bijpassend taalgebruik (een stap naar bovenzinnelijke toepassing). Schenkgeld wordt Wens-ommewende (oftewel Kiem-ommewende),  kopen wordt Vervullen (en koopgeld wordt Labeur-ommewende oftewel Groei) en leen-geld wordt Rijp-ommewende (oftewel Vervuld). Een basis-inkomen valt onder dat eerste en dat is de basis voor gemeenschappelijk oogsten (geestelijke arbeid, het ontwikkelen van Buddhi en Atma, bijv. Zorg, Opleidingen, Innovatie, Pensioen, Huishouden, Intern Beheer). Zie ook  Dienstverlening.

Demo gebruikers

Na opgave van de gewenste hoeveelheid tijd binnen de demo, wordt een analoge, fysieke pas uitgereikt waarmee het experiment doorgerekend kan worden (berekeningen op aanvraag).

LET OP: door vereenvoudiging is een digitaal beheer (zie plaatje) overbodig geworden en staat de demo op zichzelf met minimale externe middelen (afgezien van karton, printer e.d. maar dat kan ook vervangen worden). Bij belangstelling kan deze weer ingevoerd worden.

Demo ondernemers

Experimenten met circulaire economische producten en diensten als een levend kunstwerk binnen het Ommewende-framework. Ook niet-economische diensten zijn mogelijk als ondernemingen. De kenmerken waaraan een onderneming moet voldoen om steun (Rijp-ommewende) te ontvangen zijn vastgesteld met eenvoudige democratische besluitvorming (inbreng/verval van kenmerken op basis van twee-derde meerderheid).

Locatie: pop-up @ proeflokalen.  Voor achtergronden, neem contact op. Vanwege beperkte beschikbaarheid is enige dagen geduld vereist. Let op: door sluiting van de proeflokalen zijn wij op zoek naar een nieuwe lokatie in Zutphen.

Medebeheerders

Het begeleiden van de besluitvorming en het uitvoeren van controles op de verzamelde data. In stand houden van de cyclus van interne verbeteringen.

Iedereen kan overal en altijd met behulp van een bouwpakket en wat basiskennis een eigen demo-eiland opzetten om de vaardigheden te toetsen.

Bijna alle beheersacties zijn decentraal en laagdrempelig (dat wil zeggen, gebaseerd op de basis vaardigheden schrijven en rekenen).

Medeontwikkelaars

De demo software is vervangen door handwerk. Er wordt gebruik gemaakt van eyelet ringen en zelfbouw stansen om draaiwiel -kaartjes met een net uiterlijk te krijgen. Het werk is leuk, makkelijk en vlotjes te doen in een correcte en ontspannen lichaamshouding (sluit aan bij de definitie van waardigheid).

De software ontwikkeling is uitbesteed aan Empiriqation. Er blijven minimale beheerstaken over met google sheets of AppSheets.

Levensstoot verzorgen = waardig samen

In alle voorlichting en voorbeelden van de stichting dragen we zo krachtig mogelijk uit hoe hoop en vertrouwen in de huidige samenleving behouden en verzorgd kan worden. De mogelijkheid om te veranderen en ieders mogelijkheden om eigen initiatieven op te zetten en voort te zetten is wat de samenleving waardig en levend houdt. Het algemene nut wat direct uit de stichting voortvloeit is de LEVENSSTOOT van de samenleving. Dat dit nut niet direct fysieke vormen aanneemt of in de administratiesystemen zichtbaar is (en nog niet officiëël
erkend) komt doordat wij hierin vooroplopen. De waardige arbeid vanuit de levensstoot is het primaire doel van de stichting en de stichting is de meest passende organisatievorm om dit doel te bereiken.

De LEVENSSTOOT, de hoop en het vertrouwen dat ieder individu zich levendig mag en kan uiten, is de concrete geestelijke oorsprong waar het verzorgende karakter van de samenleving uit ontstaat. Deze vernieuwende visie op de spirituele waardigheid van de samenleving vervangt de verouderde primitieve vormen waar deze verzorging voor de grote wereldoorlogen op gebaseerd was zoals kleinere en grotere kerkgemeentes/geloof, “het volk”, de natie, clans e.d. De stichting erkent dat waardigheid onlosmakelijk verbonding is met de moderne ontwikkeling van het bewustzijn en dat dit de duurzame levensstoot geeft aan de gemeenschap, in de plaats van de gemeenschapsvormen die deze levensbron boden vóór de verlichting (Europa 18e eeuw).  

Doordat de oude/officiële vormen de levensvatbaarheid van de samenleving ondermijnen en om hoop en vertrouwen te herstellen is het in het belang van de gehele samenleving dat voorlichting wordt gegeven en voorbeelden worden opgezet. In plaats van terug te vallen in primitievere samenlevingsvormen is een verbetering mogelijk vanuit de unieke kennis over de oervormen en krachtbronnen. Hierbij werkt de stichting van klein naar groot: Eerst individuele regie vergroten als basis van gezondheid en zelfcoaching; Vervolgens de talenten en eigen inspiratie als krachtbronnen tot zijn recht laten komen in persoonlijke initiatieven en in de (dagelijkse) arbeid (liefst ecologisch); tenslotte de vereniging en verzorging van de verbindende waarde met het ecosysteem en onderling. Zo sluit de individuele interne levensstoot aan bij het levendige geheel in en rond Zutphen, zonder grenzen dus ook in samenwerking met andere organisaties wereldwijd.