Doel en ontwikkeling, verwijzingen

 Ontwikkeling van waardige arbeid wordt gedaan omwille van dienstverlening aan eigen wijk, gemeente, klanten, partner organisaties, provincie, land, enz. Omgekeerd is afname van waardigheid “geen enkele optie”! vanwege de risico’s op gezondheid, veiligheid en milieu. De centrale universele waarde van al deze deelgebieden is waardigheid. Ons credo wordt binnen al onze activiteiten doorgevoerd in ethiek. In een demonstratie over democratische marktregulering wordt de reikwijdte van dit credo aangetoond. Daarin kunt u ook als vrijwilliger deelnemen.

Bronvermelding

[i] “Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven” (vert.) Huber   2011 6.1.3- Overige bronvermeldingen -2.

[ii] VOL-VCA checklist, VGM-RIE als private procedure van voorkomen van schade Blz. 31. 6.1.3- Overige bronvermeldingen -3;

[iii] VOL-VCA checklist, VGM-Incident Melding, registratie en onderzoek en afwezigheid publieke integratie en/of betrokkenheid na VGM schade Blz. 51. 6.1.3- Overige bronvermeldingen -3; Voorbeelden van “Onwaardige Arbeid” binnen het “belangen-gat” tussen privaat en publiek: Koeien die ziek worden na grazen op een weide die “schoon opgeleverd” was, koe en boer hebben schade, een jaar nadat het prestige milieu project was erkend als succes. Demonstratieve claims van duurzaamste boerderij ter wereld omwille van PR, terwijl in de kleine lettertjes staat dat het project vanwege financiële onhaalbaarheid en gebrek aan bruikbaar resultaat gestaakt is en de boer nog steeds vrolijk bijna alle werkzaamheden uitvoert met vervuilende diesel tractors. Ander voorbeeld: Rokend zwavelzuur transport en opslag <25 meter van een woonwijk, wat niet weet wat niet deert totdat…(private onderneming heeft geen belang bij invulling van “totdat”, bewoners zijn niet betrokken bij de invulling maar lopen risico, oleum-alarm geldt alleen op het bedrijfsterrein maar niet voor de woonwijk binnen de gevarenzone – afhankelijk van de windrichting). Ander voorbeeld: Schoolterrein al jaren vervuild, kinderen spelen daar al jaren, onderneming ruimde gelekte oplosmiddelen niet op en het terrein is als “schoon” verkocht.

[iv] Vrijheid omwille van gelijkheid, oftewel een belang wat iedereen heeft bij individuele regie en waardigheid. Zie ook “De sociale impuls” (6.1.3- Overige bronvermeldingen – 8) over hoe de geledingen elkaar versterken door differentiatie en integratie (6.2), doordat de vaardigheden die geleerd worden in bijv. de geestelijke geleding (wijsheid, inzicht) toepasselijk zijn op rechtsleven (overeenkomsten en verschillen) of economisch leven (kennis). Andersom heeft broederschap/dienstverlening, wat geleerd wordt in economie, toepassingen in rechtsleven (in de vorm van luisteren naar conflicterend belang) en geestesleven (in de vorm van in de leer zijn van inspiratiebronnen of Lineages (6.2)).