Zonneturbine experiment

Samen met de software van Empiriqation wordt een oplossing op basis van kunstmatige-intelligentie gebouwd die ingezet kan worden voor efficiente omzetting van zonnewarmte in waterstof. Dat betekent voor Stichting Ecolabeur: werkochtenden en middagen, werken met metaal, hout en workshops over toepassingen van zonnewarmte. Voor Empiriqation betekent dat een praktisch en origineel demo-toepassing van het A.I. platform.

1. Rijst koken met speciale keramische bakjes die in het brandpunt van de parabool gezet kunnen worden;

2. Brainstormen wat de verdere toepassingen zijn (bijvoorbeeld waterstof aanmaken in de zomer voor gebruik in de winter); 

Dit gebeurt bij de stichting:

Pompen is winst voor vissen, planten en dieren

De turbine past in de samenwerking met De Groene Hoven, waarbij de 17 werelddoelen centraal staan: In en Rond Zutphen, de hanzeroute en mogelijk nog daarbuiten streven we naar samenwerking met waterschappen en gemeentes. Daarbij is pompen op zonne-warmte 1 klein voorbeeldje wat tot inspiratie moet leiden. Als we in de zomer veel meer jonge visjes in de uiterwaarden in leven kunnen houden, dan leidt dat tot een enorme verbetering in de ecologie van de rivier in de winter (als de uiterwaarden overstromen). Dit initiatief voegt alle belanghebbenden samen tot een verhaal ter inspiratie. Er gaat nog wel wat water door de IJssel voordat dit tastbaar wordt.

Vervolg

Stichting Ecolabeur heeft belang bij deze innovaties, omdat ze trends doorbreken over circulair denken, waardige arbeid en toepasbaar zijn voor dier, plant en mens. Verder kunnen deze innovaties doorontwikkeld worden naar trendbreuken in de energiemarkt en het is een mooie demo voor Empiriqation van autonome processen via Digital Twin software.

Ondertussen gezwoeg bij de Empiriqation Unit Test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *