Waardige organisaties

Deze pagina is bedoeld om organisaties te overtuigen van het belang van waardige arbeid voor het succes van de organisatie, de medewerker en de samenleving als geheel. In opklimmende moeilijkheidsgraad worden de volgende onderwerpen behandeld

  • Succesvol voorbeeld van het organiseren van project management;
  • Social-balanced scorecards geven meer succes dan sales-balanced scorecards;
  • Kennismaking met organisaties
  • De achterliggende kennis, ontwikkeld over meer dan 100 jaar.

W.O.R.D. project management methodologie

Waardig Ontwikkelen Realiseert Duurzaamheid.

De kennis en vaardigheden (link) dragen al meer dan 20 jaar bij aan succesvolle projecten in complexe situaties. Loopt een project stroef en dreigt de doelstelling niet gehaald te worden? Zo’n kans om te leren en succes te bereiken mag niet onbenut blijven!

Meerdere achtergronden worden in deze cursus samengebracht met als doel om de menselijke waardigheid in te zetten, daar waar de hoogste kwaliteit nodig is. Het gaat onder andere om de volgende achtergronden:

Social-balanced scorecards

KPI’s en succesfactoren

Discipline in waarheid en ons credo zijn een voortdurende oefening. Dat is menselijk. Om bewustzijn te ontwikkelen gebruiken wij scorekaarten, zodat er zelfreflectie mogelijk is op organisatie niveau. De dagelijkse hectiek kan nooit het excuus zijn om de regie te verliezen, omdat regie en waardigheid het doel van de dagelijkse activiteiten is. Uiteraard moet discipline geen keurslijf worden die de levendigheid uit een organisatie wegneemt.

Niet meten is geen optie. Onze zintuigen richten zich op wat wij willen zien, en onze kennisontwikkeling is gebaseerd op wat we waarnemen. Zonder een stap terug leidt tunnelvisie tot een negatieve spiraal waar regie verloren gaat. Het is beter te meten zonder credo, dan een credo te hebben zonder meting. Fantaseren over positiviteit terwijl de regie verloren is, is geen positiviteit maar misleiding. Dat klinkt voor de hand liggend maar dit kost geld, tijd en energie.

Er bestaat een literaire basis (op aanvraag) waar de betekenis van de extra hoeveelheid “zwaarte”, die bij het uitoefenen van waarheidsdiscipline komt kijken, wordt vermeld in het kader van een spirituele persoonlijke ontwikkeling. Zwoegen en ploeteren (labeur in ecolabeur) werkt in ons voordeel terwijl een drive zonder discipline vaak onterecht als succes wordt beoordeeld. Recent is opnieuw een succesvol resultaat opgeleverd wat de bovenstaande bewering heel concreet maakt.

Onze interne administratie is gericht op het meten van onze eigen performance, en dient als voorbeeld hoe het credo beheerd wordt in de activiteiten de wij doen. U kunt zich abonneren op onze kwartaal verslagen via het contactformulier, kies dan “algemene info”. Wij kunnen in overleg workshops opzetten om u meer inzicht in dit proces te geven, zodat uw organisatie de waarde hiervan kan benutten. Hopelijk begrijpt u dat onze getallen nog klein zijn, maar wel accuraat genoeg om als voorbeeld te dienen. We starten onze missie ook met eenvoudige tools zolang dat nog kan. Hoe groter de organisatie, hoe belangrijker het wordt om betrouwbare tools in te zetten.

Zelfhealing op kantoor

Het is voor organisaties slim om kennis te maken met beide vaardigheden: 

  1. Qigong (Taiji wu xigong);
  2. Data integriteit en critisch denken: voor non-profit organisaties en zakelijk.

Na een korte kennismaking kan op basis van de ervaringen besloten worden om deze twee cultuursveranderingen samen te introduceren. De trend die op deze manier wordt doorbroken is de trend van verlies van inhoudelijke kennis over de geleverde producten en diensten van het bedrijf. Door spanning af te voeren door middel van qigong kan de communicatie en samenwerking verbeteren en daarmee is er een voorwaarde geschapen voor critisch denken. Dit laatste is de basis voor duurzame Good Practice (zie ISPE, GAMP5) wat zorgt voor toenemende verbetering van producten en diensten.

Qigong op kantoor

In een leuke sessie wordt de kracht van spontane beweging verkend en wordt de negatieve spiraal van stilzitten (het nieuwe roken) heel even doorbroken. Er wordt vooral gelet op de leuke en mooie verbanden tussen ademhaling en ogen, bewust focussen en ontfocussen, ontspanning en de lol van het activeren van het zelfgenezend vermogen. Door de unieke koppeling tussen zelfgenezing en de werking van de hersenen wordt het direct duidelijk dat plezier en ontspanning een voorwaarde zijn voor serieuze bedrijfsresultaten. En daarmee is ook direct het algemene belang en nut voor de samenleving overduidelijk aangetoond.

A.u.b. aanvragen via: Contact. Verwerking van aanvragen kan een paar weken duren vanwege onze drukke bezetting en de moeilijkheid om de organisatie uit te breiden.

Analyse Data Integriteit en critisch denken (non-profit)

Het invoeren van regelmatige verbeteringen kan een moeilijk investeringsvraagstuk zijn. Omdat de dagelijkse ervaring van medewerkers en klanten direct te maken heeft met waardige arbeid en een transitie naar duurzaamheid, kunnen bedrijven op non-profit basis een opstap maken. Zodra de commerciële winst hiervan duidelijk is kan de overstap gemaakt worden naar onze commerciële partner. Hiermee wordt voorkomen dat deze verbeteringen alleen voor grote winstgevende organisaties beschikbaar zijn, terwijl sociale initiatieven juist belangrijk zijn binnen non-profit organisaties.

A.u.b. aanvragen via: Contact.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *