Vicieuze cirkels doorbreken

Wist u dat het doorbreken van vicieuze cirkels de meest elementaire vaardigheid is die nodig is voor het doorbreken van trends? Alle transformaties van onwaardigheid naar waardigheid gaan uit van een persoonlijke vaardigheid die toegepast wordt in het algemeen belang. Om deze relatie tussen persoonlijke vaardigheid en algemeen belang juist te begrijpen gaat deze pagina in op verschillende voorbeelden. We hopen dat u hiermee herkent en erkent dat ieder individu deel uitmaakt van een universele eenheid en dat trendbreuken op alle niveaus in dienst zijn van algemeen belang: individueel niveau, micro-, meso- en macro.

Samen regieverlies voorkomen en/of genezen.

Trends Regie en recht op gezondheid

In 2015 zijn meer dan 9.000 personen in Nederland jong overleden (0 – 65 jaar) aan ziektes die voortkomen uit gewoonte. 

En we mogen niet alleen kijken naar sterftecijfers! Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt, van 32% (5,3 miljoen mensen) in 2011 tot naar verwachting 40% (tot 7 miljoen) in 2030(bron: rivm).

Bij al deze voorbeelden is de regie over het leven verminderd of verloren. Deze situaties wijken af van de definitie van gezondheid en welzijn:

“Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” (Huber, 2011).

Gelukkig zijn er innovatieve methodes bekend om de regie te laten terugkeren, en de Stichting wil de kennis over deze methodes inzetten om de trend van individuele regie-verlies in de samenleving te doorbreken. Daarbij zijn er twee trends die onderscheiden kunnen worden: 1. De trend dat mensen te weinig gebruik maken van hun recht op eigen regie; 2. De trend van hulpverlening die niet doordringt tot de essentie van regie.

Onze aanpak:

De methode Taiji Wuxigong biedt sleutelprincipes om te bevorderen dat mensen het recht op eigen regie nemen; Het is de meest gekwalificeerde en meest duurzame aanpak om deze trendbreuk in gang te zetten (zie  website). Studenten met een aantal jaar ervaring hebben zelf ook weer studenten aan wie zij deze vaardigheid doorgeven. 

Een groeiend netwerk van vrijwillig samenwerkende therapeuren is nodig om de tweede trend  te doorbreken, zodat hulpverleners gesamenlijk eerder tot de essentie van individuele cases doordringen. Daarbij kan ook binnen deze samenwerking de regie bij de client blijven, door het proces in te richten volgens het Agile principe. Neem contact op voor meer informatie hoe therapeuten hieraan kunnen deelnemen.

Activiteitenagenda

Er zijn momenteel geen berichten.

Eigen circulatie eerst! 

Wekelijkse training in wu regie.

Maandag ochtend oefenen we wuxigong meditaties/dao yins. Een start van de week in vrede. Wu staat voor harmonie en daardoor voor zen door een balans tussen vijf verschillende smaken van qi. De keuze tussen voorkeur smaak en de beste smaak voor een lichaamsgebeid (hoofd, schouders/armen, borstkas, buik, heup/benen) maak je zelf meestal onbewust op basis van gewoonte. De effecten kun je direct aanpakken in de les dankzij professionele begeleiding naar de juiste houding.
Je keuzepatronen kun je door regelmatige training herkennen en doorbreken. De ongewilde mengsels van qi die een natuurlijke circulatie blokkeren kun je zo elimineren – het lichaam doet dit zelf als het lichaam de kans krijgt (loslaten van controle patronen). Serieuze ziektes kunnen zo door jezelf voorkomen en genezen worden, vraag naar de referenties.
Persoonlijke en spirituele groei kan voortgezet worden doordat de training veel inzicht geeft in het lichaam en de eigenaar – jezelf

Locatie: proeflokalen, Vispoortplein 16, 7201 ET Zutphen.

Podiumzaal. 8:30 – 10:30. Wij volgen de schoolvakanties.

Vrijwilligers voor de demo “circulair kapitaal”: uitzonderlijk gratis toegang op vertoon van de persoonlijke code.

Vicieuze cirkels of gewoontes bij anderen.

Een terugkeer van functies wordt bij beoefenaars van zelfhealing ervaren dankzij het leren kennen van Taiji:

 ·  het zelfgenezend vermogen van het lichaam;

 ·  het zelfvertrouwen;

 ·  de vaardigheden om eigen regie te voeren;

 ·  plezier in persoonlijke en professionele taken;

 U wordt begeleid zodat u zelf weer de regie terugkrijgt.

Meest succesvolle cases:

·  Meer zuurstof en energie bij COPD;

 ·  Bevrijding van rugklachten;

 ·  Terugkeer van mimiek en gevoel na beroerte;

 ·  Omgang met pijn bij nierstenen;

 ·  Concentratievermogen na klachten zoals hoofdpijn en oorsuizen (hoge bloeddruk);

 ·  Rust en zelfvertrouwen na psychische problemen en traumatische ervaringen.

Klik hier om een afspraak te maken.

Wu loop therapeutisch hardlopen

Zondag middag en door de weeks kan het hard lopen weer opgestart worden. De warming up, looptechniek en cooling down gebeurt op basis van wu-energie technieken. De afstand zelf is een medidatieve transformatie van tijd in afstand in en rond Zutphen. Er wordt ook over modderpaden en langs beken gelopen. De dao-yin mindset is belangrijk om blessures op de oneffen ondergrond te voorkomen. Bijvoobeeld: Als je voet scheef naar rechts neerkomt moet je niet rechtdoor willen afzetten maar je volgt de kracht naar rechts vanwege het contact met het schuine oppervlak. De stap daarna corrigeert dat wel weer. Mee doen op eigen risico – er wordt niet gecoached. In de zomer wordt ook gewerkt aan zwemtechnieken op basis van lege kracht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *