De Ommewende (voorheen WelPart), eiland Berkel-IJssel (het B-IJ land):

Voor ontwikkeling van waardige arbeid volgens het credo van Ecolabeur, hebben we een waardesysteem nodig dat zich buiten de trends van het principe geld bevindt: waardige arbeid vereist een circulaire waardestroom voor de duurzame verzorging van het leven. En geld is momenteel te ongelijk verdeeld om enig alternatief te realiseren, zowel op kleine schaal als groter. Dit waardesysteem is een experiment waarbij het concept van munteenheid, kopen en betalen vervangen wordt door een uniek inzicht uit de sociale driegeleding (referenties op aanvraag): de basis-middelen “natuur”, “arbeid”, “consumptie” en “schenken, lenen, waarderen” komen in een dubbele circulatie.

Cirkel 1 (oranje pijlen, waardering) is tegengesteld aan cirkel 2 (groene + rode pijlen, fysieke materialen en productwaarde) op de balans van een demo-onderneming. In de vertalingen vanuit de literatuur zijn deze middelen vaak teveel zintuiglijk verwoord en verweven met traditionele verouderde concepten zoals geld. Terwijl deze middelen juist bedoeld zijn om aan te sluiten bij de levensstoot van na de 18e eeuw (een ziel van de moderne gemeenschap). Door de traditionele middelen dynamischer/vloeibaarder te herdefiniëren ontstaat het alternatief van de demo-circulatie:  de  middelen voor de levensstoot  (gele pijlen, schenk-waarde) en de duurzame verzorging via het oogsten als gemeenschap (paarse oogst-waarde op de balans van de demo-gemeenschap).


De dynamische waardebepaling op basis van een simpele maar juiste formule met dynamische variabelen, maakt het driegelede model passender voor een economie van circulaire producten en diensten, en dus voor waardige arbeid. In de literatuur wordt opgemerkt dat niet-circulair handelen ervoor zorgt dat de mens een economisch middel wordt.  Mensen als economisch middel (koopbaarheid van de mens) is gelijk aan slavernij. Ongeacht of de omstandigheden voor de slaven goed of slecht zijn: de trend schreeuwt om vervanging door waardigheid en ethiek volgens ons credo. Dus moet het OM!

De drie vormen van betalingen (in de zintuiglijke vertaling in de literatuur) zijn vervangen door nieuwe begrippen en bijpassend taalgebruik (een stap naar bovenzinnelijke toepassing). Schenkgeld wordt Wens-ommewende (oftewel Kiem-ommewende),  kopen wordt Vervullen (en koopgeld wordt Labeur-ommewende oftewel Groei) en leen-geld wordt Rijp-ommewende (oftewel Vervuld). Een basis-inkomen valt onder dat eerste en dat is de basis voor gemeenschappelijk oogsten (geestelijke arbeid, het ontwikkelen van Buddhi en Atma, bijv. Zorg, Opleidingen, Innovatie, Pensioen, Huishouden, Intern Beheer). Zie ook  Dienstverlening.

Demo gebruikers

Na opgave van de gewenste hoeveelheid tijd binnen de demo, wordt een analoge, fysieke pas uitgereikt waarmee het experiment doorgerekend kan worden (berekeningen op aanvraag).

LET OP: door vereenvoudiging is een digitaal beheer (zie plaatje) overbodig geworden en staat de demo op zichzelf met minimale externe middelen (afgezien van karton, printer e.d. maar dat kan ook vervangen worden). Bij belangstelling kan deze weer ingevoerd worden.

Demo ondernemers

Experimenten met circulaire economische producten en diensten als een levend kunstwerk binnen het Ommewende-framework. Ook niet-economische diensten zijn mogelijk als ondernemingen. De kenmerken waaraan een onderneming moet voldoen om steun (Rijp-ommewende) te ontvangen zijn vastgesteld met eenvoudige democratische besluitvorming (inbreng/verval van kenmerken op basis van twee-derde meerderheid).

Locatie: pop-up @ proeflokalen.  Voor achtergronden, neem contact op. Vanwege beperkte beschikbaarheid is enige dagen geduld vereist. Let op: door sluiting van de proeflokalen zijn wij op zoek naar een nieuwe lokatie in Zutphen.

Medebeheerders

Het begeleiden van de besluitvorming en het uitvoeren van controles op de verzamelde data. In stand houden van de cyclus van interne verbeteringen.

Iedereen kan overal en altijd met behulp van een bouwpakket en wat basiskennis een eigen demo-eiland opzetten om de vaardigheden te toetsen.

Bijna alle beheersacties zijn decentraal en laagdrempelig (dat wil zeggen, gebaseerd op de basis vaardigheden schrijven en rekenen).

Medeontwikkelaars

De demo software is vervangen door handwerk. Er wordt gebruik gemaakt van eyelet ringen en zelfbouw stansen om draaiwiel -kaartjes met een net uiterlijk te krijgen. Het werk is leuk, makkelijk en vlotjes te doen in een correcte en ontspannen lichaamshouding (sluit aan bij de definitie van waardigheid).

De software ontwikkeling is uitbesteed aan Empiriqation. Er blijven minimale beheerstaken over met google sheets of AppSheets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *