Levensstoot verzorgen = waardig samen

In alle voorlichting en voorbeelden van de stichting dragen we zo krachtig mogelijk uit hoe hoop en vertrouwen in de huidige samenleving behouden en verzorgd kan worden. De mogelijkheid om te veranderen en ieders mogelijkheden om eigen initiatieven op te zetten en voort te zetten is wat de samenleving waardig en levend houdt. Het algemene nut wat direct uit de stichting voortvloeit is de LEVENSSTOOT van de samenleving. Dat dit nut niet direct fysieke vormen aanneemt of in de administratiesystemen zichtbaar is (en nog niet officiëël
erkend) komt doordat wij hierin vooroplopen. De waardige arbeid vanuit de levensstoot is het primaire doel van de stichting en de stichting is de meest passende organisatievorm om dit doel te bereiken.

De LEVENSSTOOT, de hoop en het vertrouwen dat ieder individu zich levendig mag en kan uiten, is de concrete geestelijke oorsprong waar het verzorgende karakter van de samenleving uit ontstaat. Deze vernieuwende visie op de spirituele waardigheid van de samenleving vervangt de verouderde primitieve vormen waar deze verzorging voor de grote wereldoorlogen op gebaseerd was zoals kleinere en grotere kerkgemeentes/geloof, “het volk”, de natie, clans e.d. De stichting erkent dat waardigheid onlosmakelijk verbonding is met de moderne ontwikkeling van het bewustzijn en dat dit de duurzame levensstoot geeft aan de gemeenschap, in de plaats van de gemeenschapsvormen die deze levensbron boden vóór de verlichting (Europa 18e eeuw).  

Doordat de oude/officiële vormen de levensvatbaarheid van de samenleving ondermijnen en om hoop en vertrouwen te herstellen is het in het belang van de gehele samenleving dat voorlichting wordt gegeven en voorbeelden worden opgezet. In plaats van terug te vallen in primitievere samenlevingsvormen is een verbetering mogelijk vanuit de unieke kennis over de oervormen en krachtbronnen. Hierbij werkt de stichting van klein naar groot: Eerst individuele regie vergroten als basis van gezondheid en zelfcoaching; Vervolgens de talenten en eigen inspiratie als krachtbronnen tot zijn recht laten komen in persoonlijke initiatieven en in de (dagelijkse) arbeid (liefst ecologisch); tenslotte de vereniging en verzorging van de verbindende waarde met het ecosysteem en onderling. Zo sluit de individuele interne levensstoot aan bij het levendige geheel in en rond Zutphen, zonder grenzen dus ook in samenwerking met andere organisaties wereldwijd.

One Reply to “Levensstoot verzorgen = waardig samen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *