De kunst van zwoegen en ploeteren

Als beginnende belangstellende wilt u wellicht vooral weten welke activiteiten de stichting biedt. Omdat deze kunnen veranderen zijn deze te vinden in de Blog-pagina.
Onze lang lopende activiteiten zijn: Zelfgenezing; Circulaire energie; Circulaire economie;

Hoe kunst van zwoegen en ploeteren in de activiteiten een uiting is van het credo leest u in de volgende uitgebreide beschrijving.

Het geheim achter ons logo, naam en credo is kennis die al meer dan 100 jaar ontwikkeld is en die is behoorlijk revolutionair.

Door een unieke combinatie van factoren kunnen we vol dankbaarheid een opstap maken voor een blijvende trendbreuk in de samenleving. De bewustwording die bij deze trendbreuk hoort gaat langzaam zodat we niet zomaar direct mensen kunnen opleiden in een paar weken. Meestal moet men erg wennen omdat er een cultuurkloof overwonnen moet worden. Ondertussen lopen er een aantal activiteiten om de stichting en het kader (relaties, huishouden, loopbanen en financiën) in top conditie te houden. Dat betekent zwoegen en ploeteren (Labeur) in het belang van het complete ecosysteem (Eco Labeur).

De mindmap is schematisch opgebouwd op basis van het logo: met 5-trends, 3 gebieden en 4 middelen. Hiermee is de intentie van de organisatie uitgedruk om de meer dan 100 jaar oude kennis over sociale driegeleding in de praktijk te brengen.

  1. Het vijf-bladige deel van het logo gaat over een differentiatie naar vrijheid en daarmee vergroten van waardigheid in geïdentificeerde  trends. Dit wordt geïntegreerd met het volgende deel (punt 2).
  2. De vrije keuze om waardige arbeid te ontwikkelen differentieert zich naar credo en organisatie. De organisatie is een dynamische structuur die het credo geldig maakt voor iedereen die in de organisatie werkt. Dat maakt van de organisatie een voorbeeld van sociale geleding. Het maakt de organisatie ook een algemeen-nut beogende instelling (hoewel we de belastingdienst nog moeten overtuigen, wij hebben het stempeltje nog niet!). De drie bladen van het logo zijn een directe weergave van punten 1,2 en 3 in deze tekst.
  3. Het vierbladige deel van het logo gaat over de steeds verdere differentiatie van de toepassing van het credo in waardige arbeid. Dit zijn voorbeelden binnen het ecosysteem waarin de organisatie zich bevindt. Vanuit het werkveld ontstaan nieuwe vragen en trends die weer input zijn voor punt 1.

Het is minder van belang dat nummer 1 vijf bladen heeft (5 trends), en dat nummer 3 vier bladen heeft(vraag, verlangen, aanbod, vervulling). Van belang is het circulaire denken binnen het systeem wat in principe geen begin en einde heeft, en het beginmodel met 3 geledingen wat later mogelijk 4, 5 of meer geledingen mag krijgen als dit dynamisch ontstaat.

Wij onderscheiden ons met dit model van het academische keurslijf van andere sociaal driegelede organisaties. Dit onderscheid is mogelijk dankzij de brug tussen een aantal invloeden die op een unieke manier samenkomen in de organisatie:

  • Eigen regie als recht en als ongeschreven boek, als continue vernieuwing;
  • Achtergrond in sociale driegeleding (erfenis van stichting EST 2002);
  • De innovatieve instelling van de initiatiefnemer om de stap van zelfhealing naar micro, meso en macro ecosysteem te maken (mede dankzij meer dan 20 jaar professionele ervaring met de industrie en de bankwereld).

Hieronder volgt een korte lijst met verwijzingen naar literatuur en sites, overgenomen uit het template van het beleidsplan.

1.    “Hoe werk verandert 2.0” (ADP Research insitute) – de ik versus ons mentaliteit 2019; https://www.adp.nl/kennis/onderzoeken-hr-research/hoe-werk-verandert/

2.    Paragraaf “Measuring health”, pag 2, https://iph.nl/wp-content/uploads/2017/11/bmj-2011-343-d4163_huber_how-define-health.pdf

3.    VCA checklist 2017, https://www.pbna.com/vol-vca-boek/ ;D.T.M. Hogeling Cert nr. (Dipl. nr)   507396.05110395 Exp.date Aug 2027.

4.         “Appreciative Inquiries of the 3.0 kind” June 17, 2015, Cees Hoogendijk. ISBN-10 :   1514375052

Zie ook verwante organisatie: https://orgpanoptics.nl/appreciative-inquiries-3-0-kind/

5.    Three milestones pag 19 – 27, “Taiji 37” Dokter Shen Hongxun, June 2000 reg.nr.4.223208.002;

6.         “Zen in de boardroom (Leiderschap vanuit rust, ruimte en reflectie)”, 2020, Sake Algra, isbn   9789461263810

7.    “Wereldeconomie”, R.Steiner (14 voordrachten 24-juli 1922 – 6-aug-1922) vert. Frans Wuijts 2016 . isbn   9789492326034;

8.    “De sociale impuls van de anthroposofie”, D. Brüll (1984) isbn   90-6238-259-2;

9.    The discipline of truth (sathya) pag 54, “Dharma Vahini” (Stream of Righteousness) by Sathya Sai Baba July 2010, ISBN   81-7208-344-0;

10. UPF – United people foundation, https://unitedpeople-foundation.org/home

11. “Metamorfosen van het zielenleven”, Rudolf Steiner (7 voordrachten uit 1909) vert. Margreet Meijer-Kouwe, isbn   9789060380956

12. “Het geheim van de dubbelganger” geografische geneeskunde, vert. 2020 Corrie van der Zee, voordracht van R.Steiner in de Zwitserse plaats Sankt Gallen op 16 november 1917 . isbn   9789492462480

13. RIVM https://www.rivm.nl/nieuws/toekomstverkenning-rivm-gezonder-nederland-met-meer-chronisch-zieken

14. ShenBuQi Lexicon for students -Shen Zhengyu https://www.taijicentrum.org/boeken.php