Welkom bij Stichting Ecolabeur
Waardige arbeid aan dier, plant en mens.

Levensstoot verzorgen = waardig samen

In alle voorlichting en voorbeelden van de stichting dragen we zo krachtig mogelijk uit hoe hoop en vertrouwen in de huidige samenleving behouden en verzorgd kan worden. De mogelijkheid om te veranderen en ieders mogelijkheden om eigen initiatieven op te zetten en voort te zetten is wat de samenleving waardig en levend houdt. Het algemene nut wat direct uit de stichting voortvloeit is de LEVENSSTOOT van de samenleving. Dat dit nut niet direct fysieke vormen aanneemt of in de administratiesystemen zichtbaar is (en nog niet officiëël
erkend) komt doordat wij hierin vooroplopen. De waardige arbeid vanuit de levensstoot is het primaire doel van de stichting en de stichting is de meest passende organisatievorm om dit doel te bereiken.

De LEVENSSTOOT, de hoop en het vertrouwen dat ieder individu zich levendig mag en kan uiten, is de concrete geestelijke oorsprong waar het verzorgende karakter van de samenleving uit ontstaat. Deze vernieuwende visie op de spirituele waardigheid van de samenleving vervangt de verouderde primitieve vormen waar deze verzorging voor de grote wereldoorlogen op gebaseerd was zoals kleinere en grotere kerkgemeentes/geloof, "het volk", de natie, clans e.d. De stichting erkent dat waardigheid onlosmakelijk verbonding is met de moderne ontwikkeling van het bewustzijn en dat dit de duurzame levensstoot geeft aan de gemeenschap, in de plaats van de gemeenschapsvormen die deze levensbron boden vóór de verlichting (Europa 18e eeuw).  

Doordat de oude/officiële vormen de levensvatbaarheid van de samenleving ondermijnen en om hoop en vertrouwen te herstellen is het in het belang van de gehele samenleving dat voorlichting wordt gegeven en voorbeelden worden opgezet. In plaats van terug te vallen in primitievere samenlevingsvormen is een verbetering mogelijk vanuit de unieke kennis over de oervormen en krachtbronnen. Hierbij werkt de stichting van klein naar groot: Eerst individuele regie vergroten als basis van gezondheid en zelfcoaching; Vervolgens de talenten en eigen inspiratie als krachtbronnen tot zijn recht laten komen in persoonlijke initiatieven en in de (dagelijkse) arbeid (liefst ecologisch); tenslotte de vereniging en verzorging van de verbindende waarde met het ecosysteem en onderling. Zo sluit de individuele interne levensstoot aan bij het levendige geheel in en rond Zutphen, zonder grenzen dus ook in samenwerking met andere organisaties wereldwijd.


* De Ommewende (voorheen WelPart), eiland Berkel-IJssel (het B-IJ land):

Voor ontwikkeling van waardige arbeid volgens het credo van Ecolabeur, hebben we een waardesysteem nodig dat zich buiten de trends van het principe geld bevindt: waardige arbeid vereist een circulaire waardestroom voor de duurzame verzorging van het leven. En geld is momenteel te ongelijk verdeeld om enig alternatief te realiseren, zowel op kleine schaal als groter. Dit waardesysteem is een experiment waarbij het concept van munteenheid, kopen en betalen vervangen wordt door een uniek inzicht uit de sociale driegeleding (referenties op aanvraag): de basis-middelen "natuur", "arbeid", "consumptie" en "schenken, lenen, waarderen" komen in een dubbele circulatie.

Cirkel 1 (oranje pijlen, waardering) is tegengesteld aan cirkel 2 (groene + rode pijlen, fysieke materialen en productwaarde) op de balans van een demo-onderneming. In de vertalingen vanuit de literatuur zijn deze middelen vaak teveel zintuiglijk verwoord en verweven met traditionele verouderde concepten zoals geld. Terwijl deze middelen juist bedoeld zijn om aan te sluiten bij de levensstoot van na de 18e eeuw (een ziel van de moderne gemeenschap). Door de traditionele middelen dynamischer/vloeibaarder te herdefiniëren ontstaat het alternatief van de demo-circulatie:  de  middelen voor de levensstoot  (gele pijlen, schenk-waarde) en de duurzame verzorging via het oogsten als gemeenschap (paarse oogst-waarde op de balans van de demo-gemeenschap).


De dynamische waardebepaling op basis van een simpele maar juiste formule met dynamische variabelen, maakt het driegelede model passender voor een economie van 
circulaire producten en diensten, en dus voor waardige arbeid. In de literatuur wordt opgemerkt dat niet-circulair handelen ervoor zorgt dat de mens een economisch middel wordt.  Mensen als economisch middel (koopbaarheid van de mens) is gelijk aan slavernij. Ongeacht of de omstandigheden voor de slaven goed of slecht zijn: de trend schreeuwt om vervanging door waardigheid en ethiek volgens ons credo. Dus moet het OM!

De drie vormen van betalingen (in de zintuiglijke vertaling in de literatuur) zijn vervangen door nieuwe begrippen en bijpassend taalgebruik (een stap naar bovenzinnelijke toepassing). Schenkgeld wordt Wens-ommewende (oftewel Kiem-ommewende),  kopen wordt Vervullen (en koopgeld wordt Labeur-ommewende oftewel Groei) en leen-geld wordt Rijp-ommewende (oftewel Vervuld). Een basis-inkomen valt onder dat eerste en dat is de basis voor gemeenschappelijk oogsten (geestelijke arbeid, het ontwikkelen van Buddhi en Atma, bijv. Zorg, Opleidingen, Innovatie, Pensioen, Huishouden, Intern Beheer). Zie ook  Dienstverlening.

Demo gebruikers

Na opgave van de gewenste hoeveelheid tijd binnen de demo, wordt een analoge, fysieke pas uitgereikt waarmee het experiment doorgerekend kan worden (berekeningen op aanvraag).

LET OP: door vereenvoudiging is een digitaal beheer overbodig geworden en staat de demo op zichzelf met minimale externe middelen (afgezien van karton, printer e.d. maar dat kan ook vervangen worden).


Demo ondernemers

Experimenten met circulaire economische producten en diensten als een levend kunstwerk binnen het Ommewende-framework. Ook niet-economische diensten zijn mogelijk als ondernemingen. De kenmerken waaraan een onderneming moet voldoen om steun (Rijp-ommewende) te ontvangen zijn vastgesteld met eenvoudige democratische besluitvorming (inbreng/verval van kenmerken op basis van twee-derde meerderheid).

Locatie: pop-up @ proeflokalen.  Voor achtergronden, neem contact op. Vanwege beperkte beschikbaarheid is enige dagen geduld vereist. Let op: door sluiting van de proeflokalen zijn wij op zoek naar een nieuwe lokatie in Zutphen.

Medebeheerders

Het begeleiden van de besluitvorming en het uitvoeren van controles op de verzamelde data. In stand houden van de cyclus van interne verbeteringen.

Iedereen kan overal en altijd met behulp van een bouwpakket en wat basiskennis een eigen demo-eiland opzetten om de vaardigheden te toetsen.

Bijna alle beheersacties zijn decentraal en laagdrempelig (dat wil zeggen, gebaseerd op de basis vaardigheden schrijven en rekenen).Medeontwikkelaars

De demo software is vervangen door handwerk. Er wordt gebruik gemaakt van eyelet ringen en zelfbouw stansen om draaiwiel -kaartjes met een net uiterlijk te krijgen. Het werk is leuk, makkelijk en vlotjes te doen in een correcte en ontspannen lichaamshouding (sluit aan bij de definitie van waardigheid).

De software ontwikkeling is uitbesteed aan Empiriqation. Er blijven minimale beheerstaken over met google sheets of AppSheets. 
E-mailen
LinkedIn