Welkom bij Stichting Ecolabeur
Waardige arbeid aan dier, plant en mens.

Demo voor Gemeenschappelijk Oogsten.

De Ommewende (voorheen WelPart): circulair kapitaal zonder geld

Voor nieuwe waarde-ontwikkeling binnen de ruimte van Ecolabeur hebben we een nieuw waardesysteem nodig die zich geheel buiten de trends en onverschillige gewoontes van het principe geld bevindt. Dit is een nieuwe versie van het oorsponkelijke experiment, waarbij het gehele concept van munteenheid en betalen vervangen wordt door waarde binnen de oorspronkelijke doelstelling van de sociale driegeleding (referenties op aanvraag).
De meer zachte en dynamische waardebepaling maakt het passender voor een economie van 
circulaire producten en diensten. De drie vormen van betalingen zijn volledig vervangen door nieuwe begrippen en bijpassend taalgebruik. Schenkgeld wordt Wens-ommewende (oftewel Kiem-ommewende),  kopen wordt Vervullen (en koopgeld wordt Labeur-ommewende oftewel Groei) en leen-geld wordt Rijp-ommewende (oftewel Vervuld). Een basis-inkomen valt onder dat eerste en dat is de basis voor gemeenschappelijk oogsten (geestelijke arbeid, het ontwikkelen van Buddhi en Atma, bijv. Zorg, Opleidingen, Innovatie, Pensioen, Huishouden, Intern Beheer). Zie ook  Dienstverlening.

Demo gebruikers

Na opgave van de gewenste hoeveelheid tijd binnen de demo, wordt een pas uitgereikt waarmee het experiment doorgerekend kan worden (berekeningen op aanvraag).
Demo ondernemers

Experimenten met circulaire economische producten en diensten als een levend kunstwerk binnen het Ommewende-framework. Ook niet-economische diensten zijn mogelijk als ondernemingen. De kenmerken waaraan een onderneming moet voldoen om steun (Rijp-ommewende) te ontvangen zijn vastgesteld met eenvoudige democratische besluitvorming (inbreng/verval van kenmerken op basis van twee-derde meerderheid).

Locatie: pop-up @ proeflokalen.  Voor achtergronden, zie: http://www.sdnl.nl/hg-eb-institute.htm

Medebeheerders

Het begeleiden van de besluitvorming en het uitvoeren van controles op de verzamelde data. In stand houden van de cyclus van interne verbeteringen.

Medeontwikkelaars

De software ontwikkeling is uitbesteed aan Empiriqation. Toch blijven er genoeg ontwikkeltaken over:

C.a.p.a.: Data integriteit verbeteren, rapportages, testen, vervangen van systemen, verbeteren van features. 
E-mailen
LinkedIn