Welkom bij Stichting Ecolabeur
Waardige arbeid aan dier, plant en mens.

Demo voor Gemeenschappelijk Oogsten.

De Ommewende (voorheen WelPart): circulair kapitaal zonder geld

Voor ontwikkeling van waardige arbeid volgens het credo van Ecolabeur, hebben we een waardesysteem nodig dat zich buiten de trends van het principe geld bevindt: waardige arbeid vereist een circulaire waardestroom in de economie. Dit is een experiment waarbij het concept van munteenheid, kopen en betalen vervangen wordt door een uniek inzicht uit de sociale driegeleding (referenties op aanvraag): de basis-middelen "natuur", "arbeid", "consumptie" en "schenken, lenen, waarderen" komen in een dubbele circulatie waarbij cirkel 1 tegengesteld is aan cirkel 2. In de vertalingen van de literatuur zijn deze middelen teveel zintuiglijk verwoord, terwijl de middelen bedoeld zijn om aan te sluiten bij een ziel van een gemeenschap. Zo ontstaat de doelstelling: oogsten als gemeenschap (als het ware bovenzinnelijke consumptie van waarde door de ziel van de gemeenschap als entiteit).


De dynamische waardebepaling op basis van een simpele maar strikte formule met dynamische variabelen, maakt het driegelede model passender voor een economie van 
circulaire producten en diensten, en dus voor waardige arbeid. In de literatuur wordt opgemerkt dat niet-circulair handelen ervoor zorgt dat de mens een economisch middel wordt.  Mensen als economisch middel (koopbaar) is gelijk aan slavernij. Ongeacht of de omstandigheden voor de slaven goed of slecht zijn: het principe is onwaardig en onethisch volgens ons credo. Dus moet het anders!

De drie vormen van betalingen (in de zintuiglijke vertaling in de literatuur) zijn vervangen door nieuwe begrippen en bijpassend taalgebruik (een stap naar bovenzinnelijke toepassing). Schenkgeld wordt Wens-ommewende (oftewel Kiem-ommewende),  kopen wordt Vervullen (en koopgeld wordt Labeur-ommewende oftewel Groei) en leen-geld wordt Rijp-ommewende (oftewel Vervuld). Een basis-inkomen valt onder dat eerste en dat is de basis voor gemeenschappelijk oogsten (geestelijke arbeid, het ontwikkelen van Buddhi en Atma, bijv. Zorg, Opleidingen, Innovatie, Pensioen, Huishouden, Intern Beheer). Zie ook  Dienstverlening.

Demo gebruikers

Na opgave van de gewenste hoeveelheid tijd binnen de demo, wordt een pas uitgereikt waarmee het experiment doorgerekend kan worden (berekeningen op aanvraag).
Demo ondernemers

Experimenten met circulaire economische producten en diensten als een levend kunstwerk binnen het Ommewende-framework. Ook niet-economische diensten zijn mogelijk als ondernemingen. De kenmerken waaraan een onderneming moet voldoen om steun (Rijp-ommewende) te ontvangen zijn vastgesteld met eenvoudige democratische besluitvorming (inbreng/verval van kenmerken op basis van twee-derde meerderheid).

Locatie: pop-up @ proeflokalen.  Voor achtergronden, zie: http://www.sdnl.nl/hg-eb-institute.htm

Medebeheerders

Het begeleiden van de besluitvorming en het uitvoeren van controles op de verzamelde data. In stand houden van de cyclus van interne verbeteringen.

Medeontwikkelaars

De software ontwikkeling is uitbesteed aan Empiriqation. Toch blijven er genoeg ontwikkeltaken over:

C.a.p.a.: Data integriteit verbeteren, rapportages, testen, vervangen van systemen, verbeteren van features. 
E-mailen
LinkedIn