Ecolabeur 
worthy work on the world - waardig werk aan de wereld
 
 
 

Waardigheid beschermen we samen!

Het leven beschermen wij samen door middel van arbeid en kunst. Onze naam zegt dat ook: eco (het leven) - labeur (niet zomaar arbeid, maar waardige arbeid als kunst: vanuit het geweten).
Wij willen arbeid tot kunst en tot waardigheid maken. Erkent u ons credo als de declaratie van waardigheid? Onderteken dan vrijblijvend de declaratie op onze pagina. Het credo van waardigheid wordt door uw erkenning waardevol:

  • waar gewaakt wordt over de gezondheid en het leven van veel mensen;
  • waar gezocht wordt naar betere productiemethodes en betere producten uit betere grondstoffen. 
  • bij onszelf;
  • overal waar integriteit nooit te koop is;
  • samen met partners willen wij de volgende versie uitwerken.

Toepassingen van ons credo, opleidingen en QMS-ontwikkeling

Mens en klant perspectief

Bedrijven kijken graag naar hun processen en geldstromen. Echt luisteren naar de klant kan alleen met mensen die zelf goed in hun vel zitten. Vanuit vier perspectieven heb je meer regie over het geheel: klanten, mensen/cultuur, bedrijfsprocessen, aandeelhouders.

Werken aan gezondheid: patriculier of zakelijk.

Waardige innovaties 

Kunst vanuit het geweten. Unieke software voor communities, voor niet-commerciele toepassingen. Ons creatieve vermogen, ons hoofd en ons hart, onze continue kennisontwikkeling. Vanuit vrijheid de beste oplossingen bouwen omdat wij dat willen. Je kunt onze oplossingen gebruiken en inrichten, of een bepaalde versie kopen als je verder wilt bouwen. Wij bouwen verder aan onze eigen versies en ondersteunen onze partners met training en onderhoud.
Demo (in ontwikkeling): http://projects.ecolabeur.nl/VANMS.Global.WebInterface/

Eigen regie

klik hier voor een recent rapport

Slimme oplossingen die echt toekomstbestendig zijn komen van mensen die de juiste belangstelling voor uw organisatie hebben en voor het leven. Daarom trainen we onszelf constant, en bieden we trainingen aan voor onze partners en klanten. En we meten objectief en transparant hoe onze eigen regie verloopt, deze kennis delen we graag met u!

Kennis ontwikkeling.

Innovatie en leren komt voort uit onze belangstelling voor het leven.
 "Non scholae sed vivae discimus".

 

 
E-mailen
LinkedIn